Przetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne śląskie

Łodygowice: Modernizacja dróg gminnych w Gminie Łodygowice.Numer ogłoszenia: 17836 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łodygowice , ul.

Lokalizacja

Sosnowiec: Obsługa geodezyjna dla zadania inwestycyjnego pn.: Świat idealny – Ogród Polisensoryczny cz.IINumer ogłoszenia: 17834 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Chorzów: Rozbudowa programu eLokale – zakup dodatkowych 11 licencji programuNumer ogłoszenia: 17826 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Rynek 1, 41-500

Lokalizacja

Bielsko-Biała: Remont 5 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-BiałejNumer ogłoszenia: 17800 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Zabrze: Świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem OTAGO dla Urzędu Miejskiego w ZabrzuNumer ogłoszenia: 16908 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Katowice: Wybór dostawcy specjalistycznych źródeł światła.Numer ogłoszenia: 16916 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. , Al.

Lokalizacja

Zawiercie: Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla projektu budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 796 (ul. Obrońców Poczty Gdańskiej) w Zawierciu, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do regulacji stanu własności

Lokalizacja

Katowice: USŁUGI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WIOŚ KATOWICE.Numer ogłoszenia: 16836 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Katowice: STAŁA (BEZPOŚREDNIA) CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA NA TERENIE OBIEKTÓW MUZEUM HISTORII KATOWIC WRAZ Z MONITORINGIEM SYGNAŁÓW I ZAPEWNIENIEM WSPARCIA GRUPY INTERWENCYJNEJNumer ogłoszenia: 16830 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Gliwice: Wykonywanie usług serwisowych sprzętu firmy SAKURA oraz przeglądy okresowe spektrometru gamma z detektorem HPGe dla Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach. Nr sprawy: DO/DZ-381-1-89/15Numer ogłoszenia: 16820 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja