Przetargi, Zamówienia Publiczne Słomniki

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Słomniki

Słomniki: Remont mostów na terenie Gminy Słomniki z podziałem na zadania: Zadanie 1: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr 601781K na rzece Szreniawa w miejscowości Miłocice Zadanie 2: Remont mostu w ciągu drogi gminnej wewnętrznej nr ewid. 557 na

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8370 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358522 – 2015 data 30.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, woj. mazowieckie, tel.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Luborzyca: WYKONANIE UZUPEŁNIAJĄCYCH ROBÓT BUDOWLANYCH DO ZADANIA REALIZOWANEGO PN: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KARNIOWIE -ETAP INumer ogłoszenia: 345394 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Michałowice: Modernizacja Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie – zagospodarowanie terenu, oświetlenie, mała architektura – zamówienie uzupełniające – nr sprawy: ZP.271.2.82.2015Numer ogłoszenia: 340464 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340466 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331446 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32,

Lokalizacja

Michałowice: Czyszczenie, płukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej – zamówienie uzupełniające – nr sprawy: ZP.271.2.71.2015Numer ogłoszenia: 314672 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Michałowice: Modernizacja SUW Komorów – nr sprawy: ZP.271.2.75.2015Numer ogłoszenia: 307046 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowice ,

Lokalizacja

Michałowice: Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach – nr sprawy: ZP.271.2.42.2015.Numer ogłoszenia: 304200 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Michałowice: Remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej – zamówienie uzupełniające – nr sprawy: ZP.271.2.69.2015Numer ogłoszenia: 289454 – 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Racławice: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Urzędu Gminy oraz Ośrodka Zdrowia w RacławicachNumer ogłoszenia: 323032 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja