Przetargi, Zamówienia Publiczne Śrem

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Śrem

Śrem: Modernizacja dróg z wyłączeniem dróg o nawierzchni asfaltowej na terenach miasta i gminy ŚremNumer ogłoszenia: 22960 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Śrem: Sprzedaż osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej artykułów spożywczych potrzeby w oparciu o wartościowe bony towarowe w 2016r.Numer ogłoszenia: 12112 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Śrem: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków uczniom w Szkole Podstawowej Nr 1 dla dzieci od 7 stycznia do 22 grudnia 2016 r.Numer ogłoszenia: 12114 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Śrem: Przygotowanie i wydanie gorących posiłków w Szkole Podstawowej Nr 6 dla dzieci od 7 stycznia do 22 grudnia 2016 r.Numer ogłoszenia: 12116 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Śrem: Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla osób uprawnionych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w formie dożywiania w okresie od 7 stycznia do 22 grudnia 2016r.Numer ogłoszenia: 12118 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Śrem: Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla osób uprawnionych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w formie dożywiania od 7 stycznia do 18 grudnia 2015r. Zamówienie uzupełniające dla części I i VNumer ogłoszenia: 12122 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016

Lokalizacja

Śrem: Prace modernizacyjne w budynku Muzeum Śremskiego – zamówienie uzupełniająceNumer ogłoszenia: 356246 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Śrem: Utrzymanie czystości i porządku dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie gminy ŚremNumer ogłoszenia: 345388 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Śrem: Przygotowanie, dowóz i wydanie gorących posiłków dla osób uprawnionych korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w formie dożywiania w okresie od 7 stycznia do 22 grudnia 2016r.Numer ogłoszenia: 337130 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Lokalizacja

Śrem: Przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków w Hostelu Socjalnym dla osób bezdomnych uprawnionych do korzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 4 stycznia do 31 grudnia 2016 r.Numer ogłoszenia: 324802 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: