Przetargi, Zamówienia Publiczne Stalowa Wola

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Stalowa Wola

Stalowa Wola: Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,00Numer ogłoszenia: 20884 – 2016; data

Lokalizacja

Stalowa Wola: Kompleksowe opracowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej będących własnością Powiatu Stalowowolskiego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 3 Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja

Lokalizacja

Stalowa Wola: Usługi ratownictwa wodnego na basenach krytych i otwartych MOSiR Stalowa Wola w okresie 16 lutego do 31 grudnia 2016 roku.Numer ogłoszenia: 11204 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Stalowa Wola: Usługi ratownictwa wodnego na basenach krytych MOSiR Stalowa Wola w okresie od 12 stycznia do 15 lutego 2016 rokuNumer ogłoszenia: 9296 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Stalowa Wola: Remont pomieszczeń biurowych i pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul.Wolności 7 (parter i II piętro) i przy ul.Wolności 9 (piwnice) – zamówienie uzupełniające 2.Numer ogłoszenia: 346706 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Stalowa Wola: Sukcesywna dostawa ryb i konserw rybnych, mrożonych warzyw oraz owoców dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 338764 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Stalowa Wola: Budowa infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej WoliNumer ogłoszenia: 323114 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Stalowa Wola: Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.Numer ogłoszenia: 321298 – 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Stalowa Wola: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej WoliNumer ogłoszenia: 309926 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Stalowa Wola: Remont pomieszczeń biurowych i pomocniczych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7 (parter i II piętro) i przy ul. Wolności 9 (piwnice) – zamówienie uzupełniające.Numer ogłoszenia: 294004 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: