Przetargi, Zamówienia Publiczne Stara Błotnica

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Stara Błotnica

Stara Błotnica: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJNumer ogłoszenia: 294076 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stara Błotnica , Stara Błotnica 46,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Białobrzegi: Zakup energii elektrycznejNumer ogłoszenia: 340448 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 284298 –

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340450 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331446 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340452 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331702 – 2015 data 04.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Lokalizacja

Białobrzegi: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY BIAŁOBRZEGI I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHNumer ogłoszenia: 328222 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Stromiec: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Piróg i PokrzywnaNumer ogłoszenia: 226446 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Wyśmierzyce: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wyśmierzyce-wersja LED 2015Numer ogłoszenia: 295664 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Lokalizacja

Radom: Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na ul. Wierzbickiej przy skrzyżowaniu z ul. Gębarzewską w RadomiuNumer ogłoszenia: 24158 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Radom: Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych (leków objętych programem terapeutycznym, ceftazydymu, leków różnych oraz povidone-lodine) dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.Numer ogłoszenia: 23004 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Radom: dostawa ciepła do budynków Starostwa Powiatowego w RadomiuNumer ogłoszenia: 22994 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy

Lokalizacja