Przetargi, Zamówienia Publiczne Starachowice

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Starachowice

Starachowice: Przebudowa ul. Południowej, Żytniej, Mjr. Nurta w Starachowicach – realizacja 2016 rokNumer ogłoszenia: 24270 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Starachowice: Dostawa aparatury medycznejNumer ogłoszenia: 12956 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 307934 –

Lokalizacja

Starachowice: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w StarachowicachNumer ogłoszenia: 9334 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Starachowice: Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów w mieście Starachowice w 2016 r.Numer ogłoszenia: 351320 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 351322 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340384 – 2015 data 11.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel.

Lokalizacja

Starachowice: Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.Numer ogłoszenia: 348248 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Starachowice: Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w StarachowicachNumer ogłoszenia: 314674 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Starachowice: Dostawa produktów do aparatów PrismaflexNumer ogłoszenia: 174052 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 174054 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166256 – 2015 data 06.07.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Bohaterów Warszawy 67, 28-100 Busko-Zdrój, woj.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 174056 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 168922 – 2015 data 07.07.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, tel.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: