Przetargi, Zamówienia Publiczne Staszów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Staszów

Staszów: Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z zakupem energii elektrycznej do obiektów będących własnością Gminy Staszów na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 rNumer ogłoszenia: 360812 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA

Lokalizacja

Staszów: Kompleksowa obsługa informatyczna SPZZOZ w StaszowieNumer ogłoszenia: 352694 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki

Lokalizacja

Staszów: Udzielenie kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy Staszów w 2015 roku w kwocie 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony PLN)Numer ogłoszenia: 103353 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Bogoria: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bogoria oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria.Numer ogłoszenia: 311280 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Połaniec: Opracowanie materiałów na zgłoszenie na przebudowę/remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy PołaniecNumer ogłoszenia: 338784 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Korzenna: Odbudowa drogi gminnej nr 291276K Wojnarowa Mosteczna – Korzenna Pogwizdów w miejscowości Wojnarowa – nawierzchnia z betonu asfaltowegoNumer ogłoszenia: 338778 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Korzenna: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy KorzennaNumer ogłoszenia: 330068 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Korzenna: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH GRUDZIEŃ 2015 – STYCZEŃ 2016r.Numer ogłoszenia: 323192 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Korzenna

Lokalizacja

Korzenna: Odbudowa drogi gminnej w miejscowościach Siedlce i Trzycierz – nawierzchnia z betonu asfaltowegoNumer ogłoszenia: 314636 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Tuszów Narodowy: Dowóz dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Tuszów Narodowy w roku szkolnym 2015-2016 na podstawie zakupu biletów miesięcznych imiennych z 49% zniżką oraz świadczenie usług w zakresie przewozu osób podczas wyjazdów okazjonalnych ( np.

Lokalizacja