Przetargi, Zamówienia Publiczne Strzelce Opolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie: Roboty bitumiczne na drogach powiatowych Powiatu Strzeleckiego – roboty uzupełniająceNumer ogłoszenia: 333530 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Strzelce Opolskie: Remont nawierzchni dróg leśnych w Leśnictwie Kalinów i OtmiceNumer ogłoszenia: 326574 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Strzelce Opolskie: Dostawa nici chirurgicznych i siatek do zaopatrzenia przepuklin dla Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach OpolskichNumer ogłoszenia: 295596 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Jemielnica: Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy JemielnicaNumer ogłoszenia: 338728 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Jemielnica: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Jemielnica i jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 338702 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Jemielnica: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jemielnica.Numer ogłoszenia: 305838 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica

Lokalizacja

Jemielnica: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jemielnica wraz z opiekunami do szkół specjalnych – zamówienie uzupełniająceNumer ogłoszenia: 235312 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Jemielnica: Dostawy oleju opałowego do Urzędu Gminy i placówek podległych w sezonie grzewczym 2015-2016Numer ogłoszenia: 184814 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Ujazd: Utwardzenie ciągu komunikacyjnego na działce nr ewid. 61/2 w miejscowości SangrodzNumer ogłoszenia: 343844 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd, Plac Kościuszki

Lokalizacja

Ujazd: Obsługa bankowa budżetu Gminy Ujazd oraz jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 295714 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ujazd

Lokalizacja