Przetargi, Zamówienia Publiczne Strzyżów

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Strzyżów

Strzyżów: Przetarg nieograniczony – ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 20 03 01 – NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) ODPADY KOMUNALNENumer ogłoszenia: 348322 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Czudec: Wykonanie 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy CzudecNumer ogłoszenia: 21934 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Niebylec: wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Połomia, Baryczka, Małówka i Jawornik, gmina NiebylecNumer ogłoszenia: 314608 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 314610 – 2015; data zamieszczenia: 20.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 298690 – 2015 data 05.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al.

Lokalizacja

Wojaszówka: Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Wojaszówka.Numer ogłoszenia: 352586 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wojaszówka

Lokalizacja

Korczyna: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w roku 2016 w miejscowościach: Kombornia – rejon II i Wola KomborskaNumer ogłoszenia: 8248 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Boguchwała: Projekt rozbudowy Domu Ludowego w Woli ZgłobieńskiejNumer ogłoszenia: 348328 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boguchwała , ul.

Lokalizacja

Krosno: Realizacja utrzymania oznakowania pionowego na terenie miasta KrosnaNumer ogłoszenia: 24282 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Krosno: Utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych ulic Miasta Krosna i na działkach gminnych w roku 2016Numer ogłoszenia: 351404 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Krosno: Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni – 2 etap – zamówienie uzupełniająceNumer ogłoszenia: 309924 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja