Przetargi, Zamówienia Publiczne świętokrzyskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne świętokrzyskie

Chęciny: Dostawa materiałów i odczynników do Publicznego Banku Komórek Macierzystych oraz Medycznego Laboratorium DiagnostycznegoNumer ogłoszenia: 12050 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Kielce: Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem – System OTAGONumer ogłoszenia: 12024 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład

Lokalizacja

Kielce: Dostawa świeżego mięsa i wędlin w 2016r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76.Numer ogłoszenia: 11302 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 11304 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6326 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul.

Lokalizacja

Opatów: Sprzedaż i sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego, z przeznaczeniem na cele grzewcze do kotłowni w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opatowskiego w terminie od podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku.Numer ogłoszenia: 10400 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Kielce: Kierowanie i obsługa codzienna samochodów oraz obsługa administracyjno – gospodarcza Oddziału GDDKiA w Kielcach Nr ref. O/Ki.D-3.2413.1.2016.gkNumer ogłoszenia: 10338 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Ostrowiec Świętokrzyski: Promocja miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport – piłkę ręczną.Numer ogłoszenia: 10248 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Kielce: Dostawa pieczywa i ciasta w 2016r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76.Numer ogłoszenia: 10262 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Starachowice: Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w StarachowicachNumer ogłoszenia: 9334 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Ożarów: Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Janów, Nowe, Biedrzychów, Lasocin gmina OżarówNumer ogłoszenia: 8358 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja