Przetargi, Zamówienia Publiczne świętokrzyskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne świętokrzyskie

Numer ogłoszenia: 8360 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8334 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Doc. Adama Dowgirda

Lokalizacja

Ożarów: Świadczenie usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy OżarówNumer ogłoszenia: 8326 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Ożarów: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Janowice, Lasocin oraz rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Pisary, stanowiących mienie komunalne GMINY OŻARÓW.Numer ogłoszenia: 8308 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Kielce: Dostawa produktów spożywczych w 2016r. do Kuchni Cateringowych w Kielcach przy ul.: Kołłątaja 4, Krzyżanowskiej 8 i Jagiellońskiej 76, z podziałem na dwie części: Część I – artykuły ogólnospożywcze, Część II – świeże jaja kurzeNumer ogłoszenia: 8262 – 2016;

Lokalizacja

Ożarów: Roboty uzupełniających dotyczących Przebudowy drogi gminnej Nr 360043T Julianów-Polesie Mikułowskie na odcinku 800mb.Numer ogłoszenia: 8268 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Kielce: Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów konserwacyjnych i serwisowych oraz bieżącej obsługi technicznej wraz z zapewnieniem pogotowia technicznego w celu utrzymania w sprawności całodobowo infrastruktury obiektów Kieleckiego Parku TechnologicznegoNumer ogłoszenia: 7274 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Kałków: Dostawa oleju opałowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im Sue Ryder w Kałkowie -Godowie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku..Numer ogłoszenia: 360932 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Lokalizacja

Kałków: Dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie gm. Pawłów w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.Numer ogłoszenia: 360934 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Lokalizacja

Staszów: Zakup usług dystrybucji energii elektrycznej wraz z zakupem energii elektrycznej do obiektów będących własnością Gminy Staszów na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2017 rNumer ogłoszenia: 360812 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA

Lokalizacja

Włoszczowa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa.Numer ogłoszenia: 360800 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja