Przetargi, Zamówienia Publiczne świętokrzyskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne świętokrzyskie

Sobków: Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Sobków ul. SpółdzielczaNumer ogłoszenia: 360790 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Wiślica: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy WiślicaNumer ogłoszenia: 356072 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Lokalizacja

Kielce: Dostosowanie obiektów Nadleśnictwa Chmielnik na potrzeby strażnicy JRG Nr 4 w Chmielniku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w KielcachNumer ogłoszenia: 354142 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Staszów: Kompleksowa obsługa informatyczna SPZZOZ w StaszowieNumer ogłoszenia: 352694 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki

Lokalizacja

Skarżysko-Kamienna: Zamówienie uzupełniające na pozyskanie i zrywkę drewna na terenie obrębu Szydłowiec.Numer ogłoszenia: 352634 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Starachowice: Oczyszczanie ulic, placów i innych terenów w mieście Starachowice w 2016 r.Numer ogłoszenia: 351320 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 351322 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340384 – 2015 data 11.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel.

Lokalizacja

Kielce: Druk zaproszeń i biletów pamiątkowych towarzyszących wystawie Z wewnątrz do zewnątrz oraz innych materiałów na potrzeby Muzeum Narodowego w KielcachNumer ogłoszenia: 351246 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Radoszyce: Dostawa oleju opałowegoNumer ogłoszenia: 348324 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 348326 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184443 – 2015 data 14.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj.

Lokalizacja