Przetargi, Zamówienia Publiczne świętokrzyskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne świętokrzyskie

Starachowice: Usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.Numer ogłoszenia: 348248 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Kielce: Dostawa mebli biurowych dla Izby Skarbowej w KielcachNumer ogłoszenia: 348162 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Kielce: świadczenie usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu za pomocą telefonii komórkowej oraz sprzedaż i dostawa fabrycznie nowych tabletów dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio Kielce SA.Numer ogłoszenia: 345504 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Lokalizacja

Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa paliwa do samochodów i sprzętu, eksploatowanych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2016 rNumer ogłoszenia: 345432 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Kielce: Dostawa akcesoriów komputerowych, monitora, czytnika kart oraz oprogramowania do analizy danych i raportowaniaNumer ogłoszenia: 345320 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Wiślica: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego dla Gminy WiślicaNumer ogłoszenia: 342116 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiślica , ul. Okopowa

Lokalizacja

Skarżysko-Kamienna: Zakup i dostawa oleju opałowego dla Zespołu Placówek Oświatowych ul. Sportowa 30 w Skarżysku-KamiennejNumer ogłoszenia: 340548 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Kielce: Korekta skarpy na drodze ekspresowej S-7 odc. Skarżysko – Występa w km 7+550 oraz km 13+300 km strona lewa – zamówienie uzupełniająceNumer ogłoszenia: 340430 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340432 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 333182 – 2015 data 07.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź,

Lokalizacja

Połaniec: Opracowanie materiałów na zgłoszenie na przebudowę/remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy PołaniecNumer ogłoszenia: 338784 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja