Przetargi, Zamówienia Publiczne świętokrzyskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne świętokrzyskie

Włoszczowa: Kompleksowe Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej we WłoszczowieNumer ogłoszenia: 337016 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Lokalizacja

Kielce: Wykonanie oznakowania turystycznego Szlaku Rowerowego Green Velo dla województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego w ramach projektu pn. Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013Numer ogłoszenia: 333590 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Chęciny: Dostawa wraz z montażem balustrad w budynku A i D SzpitalaNumer ogłoszenia: 329980 – 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Kielce: Wymiana części lamp oświetleniowych na osiedlu Kochanowskiego w KielcachNumer ogłoszenia: 328228 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia

Lokalizacja

Masłów: Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – roboty wykończeniowe.Numer ogłoszenia: 324766 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Łopuszno: Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego posterunku policji w Łopusznie z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-biurowe – Etap I.Numer ogłoszenia: 324730 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Kielce: Dostawa biurek dla DS OdysejaNumer ogłoszenia: 319562 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ,

Lokalizacja

Busko-Zdrój: DOSTAWA APARATU RENGENOWSKIEGO Z RAMIENIEM C NA POTREZBY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO – REHABILITACYJNEGO GÓRKANumer ogłoszenia: 317960 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących na potrzeby Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR i Biur PowiatowychNumer ogłoszenia: 317876 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Kielce: Dostawa mebli biurowych dla Izby Skarbowej w KielcachNumer ogłoszenia: 316176 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Skarbowa w

Lokalizacja