Przetargi, Zamówienia Publiczne Szadek

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Szadek

Szadek: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Ogrodzim- Kolonia na terenie Gminy Szadek.Numer ogłoszenia: 349812

Lokalizacja

Szadek: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej dla Gminy Szadek i jednostek podległych.Numer ogłoszenia: 348236 – 2015; data

Lokalizacja

Szadek: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta SzadekNumer ogłoszenia: 335416 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Szadek: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na usługę w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta SzadekNumer ogłoszenia: 335418 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 335420 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175163 – 2015 data 27.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kancelaria Prezydenta RP, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Szadek: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Łobudzka na terenie Gminy SzadekNumer

Lokalizacja

Szadek: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 5 186 000 Euro na roboty budowlane polegające na remoncie drogi wewnętrznej w miejscowości Wola Łobudzka na terenie Gminy Szadek.Numer ogłoszenia: 313058

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Zduńska Wola: Świadczenie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny dla Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.Numer ogłoszenia: 12998 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Zduńska Wola: Przedmiotem zamówienia jest Usługa kompleksowego żywienia pacjentów w Zduńskowolskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o.. Wspólny Słownik Zamówień:55321000-6- usługi przygotowywania posiłków, 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków 1589422-9 posiłki szpitalne,Numer ogłoszenia: 9350 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Zduńska Wola: świadczenie usług w zakresie pracy niższego personelu sprzątanie i dezynfekcja oraz sprzątanie terenu wokół trzech przychodni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2Numer ogłoszenia: 338788 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja