Przetargi, Zamówienia Publiczne Szczecin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Szczecin

Szczecin: roboty budowlano-remontowe polegające na przestawieniu i postawieniu pieców kaflowych w lokalach mieszkalnychNumer ogłoszenia: 328258 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Szczecin: Dostawa dzienników, tygodników oraz dwutygodników wydawców krajowych w prenumeracie na rok 2016Numer ogłoszenia: 328262 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 328264 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 173285 – 2015 data 25.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd do Spraw Cudzoziemców, Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Szczecin: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w SzczecinieNumer ogłoszenia: 328210 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 328212 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 327614 – 2015 data 02.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok,

Lokalizacja

Szczecin: Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzenia w ramach projektu:Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznychNumer ogłoszenia: 326464 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015

Lokalizacja

Szczecin: Opracowania geologiczno – inżynierskie w zakresie wykonania opinii geotechnicznej, dokumentacji hydrogeologicznej, projektu robót geologicznych i hydrogeologicznych oraz dokumentacji geologiczno – inżynierskiej z podziałem na 3 części.Numer ogłoszenia: 326412 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 326414 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 321258 – 2015 data 26.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

Lokalizacja

Szczecin: Dostawa samochodu osobowego z nadwoziem typu BUS, przystosowanego do przewozu dziewięciu osób do Urzędu Kontroli Skarbowej w SzczecinieNumer ogłoszenia: 323148 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Szczecin: Wykonanie ściany oddzielenia pożarowego wraz z robotami towarzyszącymi w piwnicy budynku Przychodni WOMP-ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33 w SzczecinieNumer ogłoszenia: 323078 – 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: