Przetargi, Zamówienia Publiczne Szemud

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Szemud

Szemud: Usuwanie awarii i remonty na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalniach ścieków i ujęciach wód podziemnychNumer ogłoszenia: 23034 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Szemud: Wykonywanie bieżących napraw dróg gminnych o nawierzchniach utwardzonych i gruntowych w roku 2016-2017Numer ogłoszenia: 18924 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Szemud: Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych w Gminie Szemud w latach 2016 – 2017Numer ogłoszenia: 16942 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Szemud: Dostawa 29.000 szt. płyt JUMB na potrzeby utwardzenia dróg.Numer ogłoszenia: 13858 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szemud

Lokalizacja

Szemud: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonie zimowym 2016/2017Numer ogłoszenia: 12092 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Szemud: Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem na remonty dróg gminnych w Gminie Szemud w latach 2016 – 2017Numer ogłoszenia: 7376 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Szemud: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Szemud oraz jej jednostek organizacyjnychNumer ogłoszenia: 343978 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 343980 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 335822 – 2015 data 09.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy

Lokalizacja

Szemud: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników, przebudowy drogi oraz zatoki autobusowej na terenie gm. SzemudNumer ogłoszenia: 338850 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Szemud: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Szemud w sezonie zimowym 2015/2017Numer ogłoszenia: 338804 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: