Przetargi, Zamówienia Publiczne Szubin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Szubin

Szubin: ODBIÓR I WYWÓZ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY I MIASTA SZUBINNumer ogłoszenia: 319606 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Szubin: DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA REALIZACJI INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ULICY UŁAŃSKIEJ W KOŁACZKOWIE GM. SZUBINNumer ogłoszenia: 311348 – 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Szubin: USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY SZUBINNumer ogłoszenia: 290964 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Żnin: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w ŻninieNumer ogłoszenia: 21912 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy

Lokalizacja

Żnin: Przebudowa drogi powiatowej nr 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. od km 12+675 do km 18+375 dł. 5,7 km, cześć I od km 14+800 do km 18+375 dł. 3,575 km cześć II od km 12+675 do km 14+800 dł. 2,125

Lokalizacja

Łabiszyn: DOSTAWA KRUSZYWA CEGLANO – BETONOWEGO NA TEREN GMINY ŁABISZYN W 2016rNumer ogłoszenia: 22996 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Nakło nad Notecią: Przetarg nieograniczony na objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu NakielskiegoNumer ogłoszenia: 103349 – 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Białe Błota: Zakup i dostawa oprogramowania oraz sprzętu komputerowego do zarządzania pracami Rady Gminy w Białych Błotach oraz obsługi Biura Rady Gminy.Numer ogłoszenia: 235340 – 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Gąsawa: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Zespołu Publicznych Szkół w Gąsawie na rok 2016Numer ogłoszenia: 316160 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 24200 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16310 – 2016 data 25.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice, woj.

Lokalizacja