Przetargi, Zamówienia Publiczne Tuszyn

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Tuszyn

Tuszyn: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu 2015r. do wysokości 1 475 000,00 złNumer ogłoszenia: 351244 – 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 342204 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180931 – 2015 data 08.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Kartuzy, ul. gen. Józefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy, woj.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 342206 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340420 – 2015 data 11.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Urząd Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Tuszyn: I część zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. II część zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne (OC, NNW, AC). III część zamówienia Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna), Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Lokalizacja

Tuszyn: Świadczenie Usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miasta w Tuszynie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych w 2016 roku oraz zwrotu przesyłek niedoręczonychNumer ogłoszenia: 333428 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Lokalizacja

Tuszyn: Świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Tuszyn – zamówienie z wolnej ręki.Numer ogłoszenia: 294072 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 294074 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279220 – 2015 data 20.10.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogród Zoologiczny w Poznaniu, ul. Browarna 25, 61-063 Poznań, woj.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Rzgów: Świadczenie usług transportowych wraz z opieką w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkola w Gminie Rzgów oraz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy do Ośrodków Specjalnych w Koninie w roku szkolnym 2015/2016.Numer ogłoszenia: 184776 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015

Lokalizacja

Brójce 39: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ.Numer ogłoszenia: 340582 – 2015; data zamieszczenia: 12.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164235

Lokalizacja

Grabica: ŚWIADCZENIE USŁUG WODOCIĄGOWYCH W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ NA TERENIE GMINY GRABICA WRAZ Z UTRZYMANIEM I EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, POWIAT PIOTRKOWSKI, WOJ. ŁÓDZKIENumer ogłoszenia: 309896 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja