Przetargi, Zamówienia Publiczne Tychy

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Tychy

Tychy: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE STADIONU MIEJSKIEGO TYCHYNumer ogłoszenia: 23072 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Tychy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Tyskiego Sportu S.ANumer ogłoszenia: 23056 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Tychy: Świadczenie usług prawniczych, polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przez sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi i doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego na rzecz Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w TychachNumer ogłoszenia: 18968 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Tychy: Utrzymanie parków, zieleni i infrastruktury miejskiej na terenie miasta Tychy – Rejon I i IINumer ogłoszenia: 18936 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Tychy: Zakup oraz dostawę: soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg, w ilości 800 Mg,Numer ogłoszenia: 15854 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15856 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12128 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Lokalizacja

Tychy: Dostawa pomp dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału NeonatologicznegoNumer ogłoszenia: 15740 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Tychy: Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie firmy MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.Numer ogłoszenia: 10304 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Tychy: Dostawa artykułów spożywczych dla Żłobka Miejskiego w Tychach w pierwszym półroczu 2016 rNumer ogłoszenia: 360876 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Tychy: Wymiana bramy garażowej oraz systemu monitoringu i czujek sygnalizacji pożarowej w budynku użyteczności publicznej BALBINA CENTRUM przy ul. Barona 30 w Tychach.Numer ogłoszenia: 352546 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: