Przetargi, Zamówienia Publiczne Wałbrzych

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Wałbrzych

Wałbrzych: Świadczenie usług dotyczących sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji szkicowych budynków i dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.Numer ogłoszenia: 24222 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Wałbrzych: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy WalimNumer ogłoszenia:

Lokalizacja

Wałbrzych: Dostawa instrumentów muzycznych dla Filharmonii Sudeckiej w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 22072 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Wałbrzych: Dostawa nowego ciągnika do pielęgnacji boisk z osprzętem na przednim TUZ do siedziby Centrum Turystyczno – Sportowego AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 18876 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 14760 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3375 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 14762 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6350 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 14764 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3077 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Towarowa 1,

Lokalizacja

Wałbrzych: Sukcesywna dostawa produktów sypkich, przetworów i przypraw do Restauracji Centrum Turystyczno – Sportowego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 14758 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Wałbrzych: Sukcesywna dostawa pieczywa oraz artykułów cukierniczych do Restauracji Centrum Turystyczno – Sportowego AQUA – ZDRÓJ Sp. z o.o. przy ul. Ratuszowej 6 w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 12948 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Wałbrzych: Przetarg nieograniczony na kompleksową usługę wydawniczą obejmującą przygotowanie projektu, druk i dostawę 500 sztuk kalendarzy na 2016r wykorzystywanych na potrzeby działań informacyjno – promocyjnych, prowadzonych przez DWUP w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Numer ogłoszenia: 11268 – 2016; data

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: