Przetargi, Zamówienia Publiczne Wałbrzych

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Wałbrzych

Wałbrzych: Dostawa środków dezynfekcyjnych.Numer ogłoszenia: 187197 – 2015; data zamieszczenia: 19.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 114858 –

Lokalizacja

Wałbrzych: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.Numer ogłoszenia: 187179 – 2015; data zamieszczenia: 19.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Wałbrzych: Dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.Numer ogłoszenia: 187181 – 2015; data zamieszczenia: 19.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Wałbrzych: Dostawy sprzętu gospodarczego do utrzymania czystości, odkamieniaczy do myjni basenów i kaczek, mopów do sprzątania oraz worków foliowychNumer ogłoszenia: 187183 – 2015; data zamieszczenia: 19.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Wałbrzych: Dostawy chirurgicznych strzygarek do włosów, ostrzy do strzygarek oraz elektrod.Numer ogłoszenia: 187185 – 2015; data zamieszczenia: 19.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Wałbrzych: Budowa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. przy ul. Wysockiego 17 w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 346750 – 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Wałbrzych: Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Monitoring osiedlowy Bezpieczne PodzamczeNumer ogłoszenia: 335332 – 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Wałbrzych: Kompleksowe świadczenie usług ratowniczych oraz stałego nadzoru nad bezpieczeństwem i ruchem osób w wodzie na Krytej Pływalni przy Centrum Turystyczno – Sportowym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu oraz na Krytej Pływalni przy Zespole Szkół nr 4

Lokalizacja

Wałbrzych: Remont lokalu kawiarni w budynku Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaNumer ogłoszenia: 319660 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 319662 – 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 309912 – 2015 data 17.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: