Przetargi, Zamówienia Publiczne Wałbrzych

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Wałbrzych

Wałbrzych: Budowa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego S.A. przy ul. Wysockiego 17 w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 305918 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Wałbrzych: Roboty budowlane związane z powiększeniem siłowni na obiekcie Krytej Pływalni w Centrum Sportowo Rekreacyjnym AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu, zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Numer

Lokalizacja

Wałbrzych: Dostawa artykułów spożywczych do Niepublicznego Domu Dziecka w Wałbrzychu prowadzonego przez Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 302224 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Wałbrzych: Dostawa i montaż małej architektury dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap II (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)Numer ogłoszenia: 295600 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Wałbrzych: Modernizacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto – ul. Paderewskiego 19, ul. Paderewskiego 22 i ul. Piłsudskiego 81Numer ogłoszenia: 291028 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Wałbrzych: Modernizacja instalacji gazowej w budynku przy ul. Krętej 1 w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 291026 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Wałbrzych: Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i ulicy Jana Pawła II w WałbrzychuNumer ogłoszenia: 184920 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Wałbrzych: WYMIANA ALEJKI NA CMENTARZU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W WAŁBRZYCHUNumer ogłoszenia: 226496 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Usług Komunalnych

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: