Przetargi, Zamówienia Publiczne Wałcz

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Wałcz

Wałcz: Usługi uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Płytnica w 2015 roku – w zakresie części 1Numer ogłoszenia: 13870 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13872 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12280 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa,

Lokalizacja

Wałcz: Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt z terenu miasta Wałcz w latach 2016-2017Numer ogłoszenia: 343868 – 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Wałcz: Remont i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Wałcz w 2015 roku -zamówienie uzupełniająceNumer ogłoszenia: 328168 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 328170 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 319568 – 2015 data 25.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Golubsko-Dobrzyński, Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, tel.

Lokalizacja

Wałcz: Dostawa używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4X4 na pojedynczych kołach dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golcach Gmina WałczNumer ogłoszenia: 305998 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Trzcianka: Wywóz nieczystości stałych z terenów administrowanych przez Zamawiającego, a także usługi polegające na utrzymywaniu czystości i porządku oraz koszeniu trawników i przycinaniu żywopłotów na terenie miasta TrzciankaNumer ogłoszenia: 7266 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Trzcianka: Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz osób mieszkających na terenie Gminy Trzcianka.Numer ogłoszenia: 302226 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Piła: oczyszczanie terenów zieleni w granicach administracyjnych miasta Piły w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 20880 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Piła: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego ulic gminnych i powiatowych na terenie miasta PiłyNumer ogłoszenia: 17828 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja