Przetargi, Zamówienia Publiczne Warka

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Warka

Warka: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarkiNumer ogłoszenia: 360898 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Warka: Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce, wariant 333 – treningowyNumer ogłoszenia: 352676 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Warka: Budowa kompleksu lekkoatletycznego w Warce, wariant 333 – treningowyNumer ogłoszenia: 317950 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Warka: Dostawa 37 szt. laptopów, oprogramowania systemowego i antywirusowego, routerów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz świadczenie opieki serwisowej laptopów w ramach realizacji projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie WarkaNumer ogłoszenia: 307104 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Warka: Dostawa 2 szt. laptopów, oprogramowania systemowego i antywirusowego oraz świadczenie opieki serwisowej laptopów w ramach realizacji projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie WarkaNumer ogłoszenia: 307120 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 307122 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 303564 – 2015 data 10.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 307124 – 2015; data zamieszczenia: 13.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 295240 – 2015 data 03.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul.

Lokalizacja

Warka: Sprzedaż energii elektrycznej czynnej dla Nabywców Gminy WarkaNumer ogłoszenia: 295698 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Warka ,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Stromiec: Wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach: Piróg i PokrzywnaNumer ogłoszenia: 226446 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Góra Kalwaria: Wyłapywanie, zapewnienie opieki oraz przygotowanie do adopcji bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt pochodzących z terenu Gminy Góra Kalwaria w 2016r.Numer ogłoszenia: 16832 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja