Przetargi, Zamówienia Publiczne warmińsko-mazurskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne warmińsko-mazurskie

Olecko: Przetarg nieograniczony na 1.Sukcesywną dostawę i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego i 1500 l etyliny 95.Numer ogłoszenia: 11390

Lokalizacja

Pisz: Świadczenie usług w zakresie wyłapywania i zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym i pozbawionym opieki psom i kotom z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymaniaNumer ogłoszenia: 11324 – 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Lokalizacja

Ełk: Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 10324 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Kętrzyn: Dostawy ryb, przetworów rybnych i warzyw mrożonych do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży GranicznejNumer ogłoszenia: 10284 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Olsztyn: Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w rachunku kredytowym na finansowanie zobowiązań z tytułu zwrotu środków wynikających z ostatecznego rozliczenia projektów realizowanych z udziałem środków europejskich w kwocie do 3.800.000,00 złNumer ogłoszenia: 9364 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Giżycko: KOMPLEKSOWA USŁUGA SANITARNA POLEGAJĄCA NA ZABEZPIECZENIU OBIEKTÓW GARNIZONOWYCH ORAZ ĆWICZEŃ POLIGONOWYCH NA OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 24 WOG W OKRESIE OD 04.01.2016 R. DO 28.02.2016RNumer ogłoszenia: 9290 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Dywity: Usługa – konserwacja, bieżące naprawy i usuwanie awarii sieci i urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz urządzeń zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Dywity w latach 2016 -2017.Numer ogłoszenia: 9268 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9254 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 189037 – 2015 data 23.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Miejska Świdnik, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 15, 21-040 Świdnik,

Lokalizacja

Giżycko: DOSTAWA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW ROŚLINNYCH NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO W 2016 ROKUNumer ogłoszenia: 9246 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9248 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 4066 – 2016 data 07.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, woj. pomorskie,

Lokalizacja