Przetargi, Zamówienia Publiczne warmińsko-mazurskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne warmińsko-mazurskie

Olsztyn: Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w OlsztynieNumer ogłoszenia: 9252 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Giżycko: DOSTAWA ZNAKÓW I TABLIC INFORMACYJNYCH NA RZECZ 24 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGONumer ogłoszenia: 9222 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Giżycko: WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ADMINISTROWANYCH PRZEZ 24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ORAZ DZIERŻAWA POJEMNIKÓW NA ODPADYNumer ogłoszenia: 9186 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Olsztyn: Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w OlsztynieNumer ogłoszenia: 7302 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd

Lokalizacja

Olsztyn-Kortowo: Usługa druku i dostawy czasopism naukowych:Komunikaty Rybackie i Archives of Polish Fisheries – wydawanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w OlsztynieNumer ogłoszenia: 7288 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Olsztyn: Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka

Lokalizacja

Olsztyn: Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka

Lokalizacja

Olsztyn: Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka

Lokalizacja

Działdowo: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w niżej wymienionych punktach kancelaryjnych Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy – ul. Chopina 6 13-200 DZIAŁDOWO Powiatowy Urząd Pracy – Filia Lidzbark.Numer ogłoszenia: 360890 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Olsztyn: Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka

Lokalizacja