Przetargi, Zamówienia Publiczne warmińsko-mazurskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne warmińsko-mazurskie

Gołdap: Dostawa trzech komputerów stacjonarnych oraz jednego notebookaNumer ogłoszenia: 360878 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Olsztyn: Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach projektu pn. Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka

Lokalizacja

Olsztyn: Dostawa, montaż oraz uruchomienie systemu do przeprowadzania i archiwizowania wideokonferencji oraz integracja z systemem telefonii wykorzystywanym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.Numer ogłoszenia: 358692 – 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Olsztynek: sukcesywna dostawa materiałów budowlanych na potrzeby realizowanych zadań dotyczących budowy translokowanej chałupy z Królewa wraz z zabudowaniami towarzyszącymi (zagroda) oraz budowy kompleksu parkingowegoNumer ogłoszenia: 356250 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 356252 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 239960 – 2015 data 14.09.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opera na Zamku, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin,

Lokalizacja

Olsztyn: wykonanie studni wodomierzowej oraz oczyszczenie stawu wód deszczowych stanowiące zamówienie uzupełniające w stosunku do zamówienia podstawowego obejmującego rozbudowę, przebudowę i modernizację Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach – etap IINumer ogłoszenia: 356258 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Braniewo: dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek, środków dezynfekcyjnych oraz myjących, rękawic, materiałów szewnych, preparatów odżywiania dojelitowegoNumer ogłoszenia: 356228 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Olsztyn: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów systemów bezpieczeństwa w budynkach: Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i w PiszuNumer ogłoszenia: 356162 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Olsztyn: Ochrona osób i mienia, monitoring oraz konwojowanie wartości pieniężnych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w 2016 r.Numer ogłoszenia: 354234 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Olsztyn: Usługi serwisowe pojazdów silnikowych eksploatowanych przez GDDKiA Rejon w Elblągu w ilości 9 pojazdówNumer ogłoszenia: 354218 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja