Przetargi, Zamówienia Publiczne Warszawa

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIE



Przetargi, Zamówienia Publiczne Warszawa

Warszawa: Świadczenie usług kompleksowej ochrony obiektów Szpitala Praskiego Sp. z o. o. w Warszawie.Numer ogłoszenia: 23008 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Warszawa: Sukcesywne dostawy testów Toxoplasma Western – Blot oraz EchinococcusNumer ogłoszenia: 22972 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 22956 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358030 – 2015 data 30.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 12,

Lokalizacja

Warszawa: Zakładanie i pielęgnację drzewostanu oraz terenów zieleni, w tym wpisanych do rejestru zabytków, w 2016 roku na terenie administrowanym przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz wykonywanie ekspertyz dendrologicznych, w obrębie administracji: Koło, Młynów, Nowolipki, Ogrodowa.Numer

Lokalizacja

Warszawa: Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą i pełnym serwisem włącznie z paliwem.Numer ogłoszenia: 22950 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Warszawa: Archiwizacja dokumentacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jej poprzedników prawnychNumer ogłoszenia: 22954 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Warszawa: Świadczenie przez OSD usług dystrybucji energii elektrycznej na rzecz odbiorcyNumer ogłoszenia: 22064 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 22066 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 22064 – 2016 data 01.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 22054 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15280 – 2016 data 22.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

Lokalizacja

Warszawa: Zakup i dostarczanie ciepła na potrzeby budynku przy ul. Rynkowej 8, użytkowanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy.Numer ogłoszenia: 22058 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: