Przetargi, Zamówienia Publiczne Warszawa

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Warszawa

Warszawa: Korzystanie z codziennego internetowego serwisu informacyjnego w okresie 24 miesięcy na 10 stanowiskachNumer ogłoszenia: 21014 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Warszawa: Usługi w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z podziałem na pakietyNumer ogłoszenia: 21020 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Warszawa: Usługi w zakresie wykonywania badań USG i opisów zdjęć RTG z podziałem na pakiety – IINumer ogłoszenia: 21022 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Warszawa: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w WarszawieNumer ogłoszenia: 21006 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I

Lokalizacja

Warszawa: Świadczenie asysty technicznej dla Programów Komputerowych TETA HR i TETA ERP oraz usługa aktualizacji Programów Komputerowych TETA HR i TETA ERP z wersji 22.5 do wersji 23.5 i z wersji 23.5 do wersji 24.x.Numer ogłoszenia: 21002 – 2016; data

Lokalizacja

Warszawa: Budowa automatycznych toalet miejskich wraz z budową przyłączeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych na terenie m.st. WarszawyNumer ogłoszenia: 21004 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Warszawa: Dostawa aparatury rehabilitacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego oraz drobnego wyposażenia rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety; znak sprawy: AEZ/S-183/2015Numer ogłoszenia: 21000 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Warszawa: obsługa X Zjazdu GnieźnieńskiegoNumer ogłoszenia: 20982 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Kultury , ul. Płocka 13,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 20984 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15732 – 2016 data 22.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centralny Ośrodek Informatyki, ul. Suwak 3, 90-330 Warszawa, woj. mazowieckie,

Lokalizacja

Warszawa: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. WarszawyNumer ogłoszenia: 20972 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: