Przetargi, Zamówienia Publiczne Wiązownica

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Wiązownica

Wiązownica: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E DO BUDYNKÓW GMINY WIĄZOWNICA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCHNumer ogłoszenia: 348276 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Wiązownica: Wymiana stolarki okiennej w istniejącym budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w m. PiwodaNumer ogłoszenia: 302056 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 302058 – 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301354 – 2015 data 09.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Burmistrz Miasta Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a, 14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Radymno: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radymno, od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.Numer ogłoszenia: 287630 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Lokalizacja

Tryńcza: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Tryńcza w okresie od 02.09.2015 do 22.12.2015Numer ogłoszenia: 184756 – 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Przeworsk: Roboty remontowe dróg i kanalizacji deszczowej oraz dostawa i wbudowanie materiału kamiennego na drogach miejskich miasta Przeworsk z podziałem na zadania.Numer ogłoszenia: 21892 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 10344 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6438 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, ul. 3 Maja

Lokalizacja

Żurawica: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki przy Gimnazjum w ŻurawicyNumer ogłoszenia: 10342 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Tarnogród: Dostawa materiału kamiennego na remont dróg gminnychNumer ogłoszenia: 14668 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnogród , ul.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 223834 – 2015; data zamieszczenia: 30.08.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 211904 – 2015 data 18.08.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa, woj.

Lokalizacja