Przetargi, Zamówienia Publiczne Wieliczka

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Wieliczka

Wieliczka: Dostawa materiałów medycznychNumer ogłoszenia: 24284 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189261 –

Lokalizacja

Wieliczka: Usługi utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych na terenie obiektu pn. Kampus Wielicki, zlokalizowanego w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 105Numer ogłoszenia: 13728 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Wieliczka: Dzierżawa karetki wraz z usługą transportu sanitarnego.Numer ogłoszenia: 10392 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa

Lokalizacja

Wieliczka: Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do budynków Starostwa Powiatowego w Wieliczce, położonych przy ul. E. Dembowskiego 2 oraz ul. J. Kilińskiego 5 w WieliczceNumer ogłoszenia: 8378 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie

Lokalizacja

Wieliczka: Usługi utrzymania czystości i wykonywanie prac porządkowych na terenie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego w Wieliczce, zlokalizowanego w Wieliczce przy ul. Tadeusza Kościuszki 15Numer ogłoszenia: 342084 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia

Lokalizacja

Wieliczka: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 233 792,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice na 2015 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytówNumer ogłoszenia: 333482 – 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015 OGŁOSZENIE

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Bodzanów: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Bodzanów w okresie od 01.01. 2016 r. do dnia 31.12.2018 rNumer ogłoszenia: 356256 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie

Lokalizacja

Kraków: Wynajem nagłośnienia na potrzeby koncertu Kraina LoduNumer ogłoszenia: 24234 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Kraków: Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: 141.2711.96.2015Numer ogłoszenia: 24236 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 24238 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11425 – 2016 data 02.02.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o., ul. Topolowa 6/22,

Lokalizacja