Przetargi, Zamówienia Publiczne wielkopolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne wielkopolskie

Swarzędz: Świadczenie usług prawniczych w zakresie zastępstwa procesowego czynności i postępowań dotyczących rozliczeń przez Gminę Swarzędz podatku od towarów i usług obejmujących zastępstwo w zakresie postępowań przed organami administracji i ewentualnymi postępowaniami sądowo administracyjnymi o zwrot należnego Gminie Swarzędz podatku

Lokalizacja

Września: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem w rejonie ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni (II etap)Numer ogłoszenia: 19834 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19836 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11842 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Walewska

Lokalizacja

Gostyń: DOSTAWA SPRZĘTU I ODZIEŻY OCHRONNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIUNumer ogłoszenia: 19816 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Suchy Las: UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SUCHY LAS W 2016 ROKUNumer ogłoszenia: 19802 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Poznań: nexavar 200mgNumer ogłoszenia: 18990 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone

Lokalizacja

Poznań: ładunki do staplerów, staplerNumer ogłoszenia: 18992 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych

Lokalizacja

Poznań: wykonanie naprawy/modernizacji (instalacji statywu) w aparacie rtg Proteusz XR/i o numerze systemu PL 1003RX05 oraz numerze inwentarzowym: T – 802/3091 będącego na wyposażeniu Zakładu Radiologii (pracownia rtg).Numer ogłoszenia: 18980 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Poznań: nexavar 200 mgNumer ogłoszenia: 18984 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało

Lokalizacja

Poznań: nexavar 200mgNumer ogłoszenia: 18986 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone

Lokalizacja