Przetargi, Zamówienia Publiczne wielkopolskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne wielkopolskie

Piła: Obsługa i konserwacja sygnalizacji świetlnych na drogach powiatowych i gminnych w mieście PiłaNumer ogłoszenia: 17782 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w

Lokalizacja

Słupia Wielka: Dostawa nasionNumer ogłoszenia: 16944 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: COBORU Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Słupi Wielkiej

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16946 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6837 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, woj.

Lokalizacja

Margonin: Budowa boiska rekreacyjnego w Adolfowie z zastosowaniem do gry w piłkę nożną, rugby, football amerykańskiNumer ogłoszenia: 16906 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Poznań: wycinka drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych – postępowanie nr 016/POZ/3/2016Numer ogłoszenia: 16870 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja

Lokalizacja

Poznań: Remont i przebudowa pomieszczeń na III i IV piętrze w budynku Collegium Anatomicum w Poznaniu – zadanie 3Numer ogłoszenia: 16854 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Szamocin: ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH I ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH ORAZ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PROBLEMOWYCH Z TERENU MIASTA I GMINY SZAMOCINNumer ogłoszenia: 16856 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16826 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11964 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., ul.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16828 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 352316 – 2015 data 23.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, woj.

Lokalizacja

Leszno: Dostawa rolby – maszyny do pielęgnacji i konserwacji tafli lodowiskaNumer ogłoszenia: 16824 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski

Lokalizacja