Przetargi, Zamówienia Publiczne Włocławek

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Włocławek

Włocławek: Dostawy mrożonek dla Miejskiej Jadłodajni U Świętego Antoniego we Włocławku (znak sprawy: MJ.AZ.2420-01/2016)Numer ogłoszenia: 17788 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 17790 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7820 – 2016 data 12.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, Zgórsko, ul. Szewska 28, 26-052

Lokalizacja

Włocławek: Dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych, znak sprawy D/Kw-220/2/2016Numer ogłoszenia: 16952 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny we

Lokalizacja

Włocławek: Wykonanie rekonstrukcji otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody w Dębicach w ramach zadania pod nazwą Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w miejscowościach Dębice i SmólnikNumer ogłoszenia: 16910 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16912 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7153 – 2016 data 20.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków,

Lokalizacja

Włocławek: Dostawa produktów mleczarskichNumer ogłoszenia: 352908 – 2015; data zamieszczenia: 24.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Karny we Włocławku , ul. Bartnicka 10,

Lokalizacja

Włocławek: Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do obsługi Urzędu Miasta z podziałem na 4 zadaniaNumer ogłoszenia: 326504 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 326506 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 309912 – 2015 data 17.11.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy

Lokalizacja

Włocławek: Budowa parkingów na terenie miasta z podziałem na 3 zadaniaNumer ogłoszenia: 326454 – 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Włocławek: Dostawa sprzętu do prowadzenia prac utrzymaniowych na rzekach, kanałach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz do działań związanych z ochroną przeciwpowodziowąNumer ogłoszenia: 309904 – 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: