Przetargi, Zamówienia Publiczne Włoszczowa

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Włoszczowa

Włoszczowa: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa.Numer ogłoszenia: 360800 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Włoszczowa: Kompleksowe Ubezpieczenie Zespołu Opieki Zdrowotnej we WłoszczowieNumer ogłoszenia: 337016 – 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Lokalizacja

Włoszczowa: REMONTY DRÓG LESNYCH NA TERENIE NADLESNICTWA WŁOSZCZOWA 2015 – REMONTY DODATKOWENumer ogłoszenia: 294170 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Oleszno: Dostawa części zamiennych do pojazdów marki BWP z Jednostki Wojskowej 1696 Złocieniec będącej na zaopatrzeniu 16WOG w Drawsku PomorskimNumer ogłoszenia: 18902 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 18904 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7539 – 2016 data 20.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Batorego

Lokalizacja

Oleszno: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO WG STANAG 6001Numer ogłoszenia: 14738 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Lokalizacja

Przedbórz: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY PRZEDBÓRZ Z INNYMI PODMIOTAMINumer ogłoszenia: 24170 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Koniecpol: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ BUDOWY WODOCIĄGÓW W GMINIE KONIECPOL ETAP I oraz ETAP IIINumer ogłoszenia: 18988 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Łopuszno: Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego posterunku policji w Łopusznie z przeznaczeniem na pomieszczenia administracyjno-biurowe – Etap I.Numer ogłoszenia: 324730 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Sędziszów: REWITALIZACJA SĘDZISZOWA -OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ- wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad prawidłową realizacją zadania: 1. Zagospodarowania terenu w obrębie Rynku w Sędziszowie. 2. Zagospodarowanie terenów po PKP wokół poczty. 3. Zagospodarowanie terenów po PKP w obrębie ulic 1000-Lecia, Kościuszki,

Lokalizacja