Przetargi, Zamówienia Publiczne Wołomin

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Wołomin

Wołomin: Sporządzenie dokumentacji technicznej budowy drogi powiatowej na odcinku od dz. nr ew. 96 obr. Starowola do granicy powiatu wołomińskiego w obrębie Myszadła na odcinku około 1565 mb w miejscowości Starowola, gmina Jadów w ramach zadania pn.: Projekt drogi w

Lokalizacja

Wołomin: Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 4351W w msc. Poświętne, ul. Mikołaja KopernikaNumer ogłoszenia: 18836 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 16950 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6383 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie,

Lokalizacja

Wołomin: Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć nauki pływania oraz doskonalenia pływania na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4.Numer ogłoszenia: 16948 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Wołomin: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na drodze powiatowej 4344W w msc. Wójty, gm. JadówNumer ogłoszenia: 14722 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 14724 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 14598 – 2016 data 21.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

Lokalizacja

Wołomin: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu na drodze powiatowej 4330W w msc. Kury, gm. TłuszczNumer ogłoszenia: 14660 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Wołomin: Transport odpadów z Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w regionie warszawskimNumer ogłoszenia: 360840 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Wołomin: Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w WołominieNumer ogłoszenia: 360816 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Wołomin: Konserwacja i naprawa samochodów, pojazdów, maszyn drogowych i urządzeń w Wydziale Inwestycji i DrogownictwaNumer ogłoszenia: 360780 – 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: