Przetargi, Zamówienia Publiczne Wrocław

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Wrocław

Wrocław: UMW/AZ/PN-3/16 Dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego na potrzeby Jednostek Uniwersytetu Medycznego we WrocławiuNumer ogłoszenia: 22024 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 19 WE WROCŁAWIUNumer ogłoszenia: 22028 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Wrocław: WYBÓR WYKONAWCY USŁUG RESTAURACYJNYCH NA RZECZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 WE WROCŁAWIUNumer ogłoszenia: 22016 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Wrocław: Dostawa wodorotlenków: wapnia, litu i soduNumer ogłoszenia: 22004 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp.

Lokalizacja

Wrocław: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontów nawierzchni bitumicznych, kamiennych i betonowych mieszankami mineralno-bitumicznymi dróg miejskich we Wrocławiu na terenie dzielnic: Krzyki, Fabryczna, Psie Pole, Stare Miasto i ŚródmieścieNumer ogłoszenia: 21944 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

Lokalizacja

Wrocław: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we WrocławiuNumer ogłoszenia: 21946 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Wrocław: Wykonanie prac remontowo- budowlanych w czterech obiektach WCZ SPZOZ we Wrocławiu.Numer ogłoszenia: 21028 – 2016; data zamieszczenia: 30.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 21030 – 2016; data zamieszczenia: 30.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203044 – 2015 data 10.08.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem,

Lokalizacja

Wrocław: Dostawa mieszadełek magnetycznych i rdzeni do mieszadełNumer ogłoszenia: 20964 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Lokalizacja

Wrocław: Aparatura NAUKOWO-BADAWCZA DLA LABOLATORIUM BIOLOGII MOLEKULARNEJ MIKROORGANIZMÓWNumer ogłoszenia: 20928 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: