Przetargi, Zamówienia Publiczne Wrocław

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Wrocław

Wrocław: Usługi sekretarsko-asystenckie wraz z obsługą kancelarii na potrzeby Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we WrocławiuNumer ogłoszenia: 17952 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Wrocław: Świadczenie usług ochrony na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.Numer ogłoszenia: 17900 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki

Lokalizacja

Wrocław: Świadczenie przeglądów okresowych sprzętu medycznego produkcji GAMBRO w okresie 24 miesięcy wraz z wymianą pompy głównej w stacji uzdatniania wody; USK/DZP/WR-176/2015Numer ogłoszenia: 16896 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Wrocław: Dostawa tonerów i tuszów do urządzeń drukujących dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we WrocławiuNumer ogłoszenia: 16848 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Wrocław: Wykonanie koncertu w dn. 13.01.2016r.Numer ogłoszenia: 16834 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie. Czy w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Wrocław: Dostawę geosiatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dojazdu pożarowego nr 17 obręb Kliczków, Osiecznica, Krępnica – Nadleśnictwo Bolesławiec.Numer ogłoszenia: 16808 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –>

Lokalizacja

Wrocław: UDOSTĘPNIENIE KRYTEJ PŁYWALNI I POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76 IM. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO WE WROCŁAWIU W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-SPORTOWYCH W OKRESIE 07.01.2016r. – 23.06 2016r. CPV 92.00.00.00-1.Numer ogłoszenia: 15876 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016

Lokalizacja

Wrocław: Ubezpieczenia osobowe i majątkowe Polskiego Związku JudoNumer ogłoszenia: 15850 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: RKB sp. z o.o.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 15852 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12120 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Lokalizacja

Wrocław: Świadczenie usługi przeglądów okresowych sprzętu medycznego według 44 pakietów w okresie 24 miesięcy; USK/DZP/PN-147/2015Numer ogłoszenia: 15838 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: