Przetargi, Zamówienia Publiczne Września

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Września

Września: Świadczenie usługi naprawy, konserwacji oraz usuwania awarii urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie Gminy Września (oświetlenie uliczne) będące w zarządzie Urzędu Miasta i Gminy Września oraz w budynkach należących do Urzędu Miasta i Gminy WrześniaNumer ogłoszenia: 24144 – 2016;

Lokalizacja

Września: Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem w rejonie ul. 68 Pułku Piechoty we Wrześni (II etap)Numer ogłoszenia: 19834 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 19836 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11842 – 2016 data 18.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ul. Walewska

Lokalizacja

Września: Zakup 200 000 worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie WrześniaNumer ogłoszenia: 9190 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie

Lokalizacja

Września: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej obręb Chocicza Mała – Grzymysławice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiegoNumer ogłoszenia: 8284 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Września: Budowa sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 we WrześniNumer ogłoszenia: 8260 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina

Lokalizacja

Września: Dostawa mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2016 roku: część 1 – dostawa mięsa wieprzowego do stołówki Gimnazjum Nr 2 we Wrześni; część 2 – dostawa mięsa drobiowego do stołówki Gimnazjum Nr 2 we Wrześni; część 3

Lokalizacja

Września: Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż drogi gminnej w Chwalibogowie – etap 1Numer ogłoszenia: 345362 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Września: Roboty remontowe i konserwacyjne w budynkach komunalnych oraz lokalach komunalnych należących do Gminy Września w 2016 rokuNumer ogłoszenia: 324750 – 2015; data zamieszczenia: 30.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Września: Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy parku miejskim im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiegoNumer ogłoszenia: 317828 – 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: