Przetargi, Zamówienia Publiczne Wysokie Mazowieckie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie: Usługa ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tyt. zdarzeń medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem MazowieckiemNumer ogłoszenia: 356206 – 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było

Lokalizacja

Wysokie Mazowieckie: Dostaw artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem MazowieckiemNumer ogłoszenia: 342278 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Wysokie Mazowieckie: Dostaw tuszy i tonerów na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem MazowieckiemNumer ogłoszenia: 338710 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Szepietowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Szepietowo oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w miejscowości Szepietowo.Numer ogłoszenia: 294046 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie

Lokalizacja

Szepietowo: dostawa oleju opałowegoNumer ogłoszenia: 226478 – 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego , 18-210 Szepietowo, woj. podlaskie, tel. 086

Lokalizacja

Nowe Piekuty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w gminie Nowe Piekuty.Numer ogłoszenia: 328178 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Nowe Piekuty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowe Piekuty oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w gminie Nowe Piekuty.Numer ogłoszenia: 316238 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Ciechanowiec: Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Łempicach.Numer ogłoszenia: 19994 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Ciechanowiec: Dostawa systemu audioprzewodników i jego wdrożenie w Muzeum Rolnictwa w CiechanowcuNumer ogłoszenia: 305948 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Wizna: Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Zespołu Szkół w Wiźnie w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 tj. od dnia 01 września 2015 r do 30 czerwca 2017 r.Numer ogłoszenia: 174008 – 2015;

Lokalizacja