Przetargi, Zamówienia Publiczne zachodniopomorskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne zachodniopomorskie

Szczecin: Wykonanie audytów energetycznych i elektrycznych oraz ekspertyz przyrodniczych budynków Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, na potrzeby planowanych inwestycjiNumer ogłoszenia: 24286 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Gryfice: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU GRYFICKIEGO Z TYTUŁU WYKONYWANIA WŁADZY PUBLICZNEJ ORAZ PROWADZENIA INNEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MAJĄTKU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE ORAZ MAJĄTKU ADMINISTROWANEGO PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU GRYFICKIEGO NA OKRES OD 01.03.2016 R. DO 28.02.2019

Lokalizacja

Bierzwnik: Usługi z zakresu zagospodarowania obwodów łowieckich, gospodarki łąkowo-rolnej w OHZ Nadleśnictwa Bierzwnik w roku 2016.Numer ogłoszenia: 24166 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Lokalizacja

Białogard: Odbieranie odpadów niesegregowanych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odbieranie i zagospodarowywanie selektywne zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy BiałogardNumer ogłoszenia: 24162 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O

Lokalizacja

Ustronie Morskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I POMOCNICZYMINumer ogłoszenia: 22062 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Koszalin: Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Politechniki KoszalińskiejNumer ogłoszenia: 20980 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Lokalizacja

Kołobrzeg: Okresowe dostawy środków czystościNumer ogłoszenia: 20876 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Lokalizacja

Świeszyno: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo.Numer ogłoszenia: 19980 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Lokalizacja

Świeszyno: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej na dz. nr 9/18 oraz chodnika wzdłuż drogi powiatowej z zatoczką autobusową w m. Giezkowo, gm. Świeszyno.Numer ogłoszenia: 19972 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Świdwin: Dodruk i dostawa kalendarzy w ramach projektu Równe szanse w zdrowiu – program profilaktyki i promocji zdrowia w Powiecie Świdwińskim w ramach Programu Operacyjnego PL13 – Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.Numer ogłoszenia: 19904 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE

Lokalizacja