Przetargi, Zamówienia Publiczne zachodniopomorskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne zachodniopomorskie

Szczecinek: Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta Szczecinek w okresie od stycznia 2016 roku do 31.12.2016 rokuNumer ogłoszenia: 14770 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Lokalizacja

Oleszno: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO WG STANAG 6001Numer ogłoszenia: 14738 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Lokalizacja

Szczecin: Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją, uruchomieniem oraz szkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzenia w ramach projektu:Podniesienie jakości i dostępności kardiologicznych usług medycznych w SPWSZ w Szczecinie poprzez modernizację szpitalnych oddziałów kardiologicznychNumer ogłoszenia: 14704 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

Lokalizacja

Świnoujście: Dostwa środków czystości i dezynfekcji dla ZamawiającegoNumer ogłoszenia: 14626 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Miejski im. Jana

Lokalizacja

Wałcz: Usługi uzupełniające z zakresu gospodarki leśnej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Płytnica w 2015 roku – w zakresie części 1Numer ogłoszenia: 13870 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13872 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12280 – 2016 data 19.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa,

Lokalizacja

Świnoujście: Wykonanie docieplenia budynków szkolnych: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w ramach zadania pn.: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu. Projekt pod nazwą -Termomodernizacja obiektów: GP nr 2, ZSP nr 4, SP nr 6 w Świnoujściu-

Lokalizacja

Koszalin: Dostawa odzieży roboczej, butów roboczych i środków ochrony indywidualnej dla pracowników PGK Spółka z o. o. w Koszalinie.Numer ogłoszenia: 13744 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12096 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5836 – 2016 data 08.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 12098 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9320 – 2016 data 13.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia Komunalnego, ul. gen. J. Bema 89/1, 15-370 Białystok,

Lokalizacja