Przetargi, Zamówienia Publiczne zachodniopomorskie

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne zachodniopomorskie

Szczecin: Utrzymanie czystości w budynkach biurowych OReg AMW w SzczecinieNumer ogłoszenia: 10258 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Mienia

Lokalizacja

Szczecin: Skład i druk książki: Rafał Makała, Nowoczesna paraarchitektura. Architektoniczne pomniki narodowe w wilhelmińskich Niemczech (1888-1918)Numer ogłoszenia: 9256 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 9258 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9086 – 2016 data 13.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY “Uzdrowisko Świnoujście” S.A., ul. Nowowiejskiego 2, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie,

Lokalizacja

Polanów: Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych do Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ Ponadto warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ.Numer ogłoszenia:

Lokalizacja

Koszalin: Dostawa mebli dla Politechniki KoszalińskiejNumer ogłoszenia: 9208 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Koszalińska , ul. Śniadeckich 2,

Lokalizacja

Szczecin: OCHRONA OBIEKTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W SZCZECINIE (w podziale na części)Numer ogłoszenia: 8328 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 8330 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 354702 – 2015 data 29.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska

Lokalizacja

Szczecin: Budowa hali tenisowej przy Al. Wojska Polskiego 127 w SzczecinieNumer ogłoszenia: 8306 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień

Lokalizacja

Darłowo: ODBIERANIE i CZĘŚCIOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE DARŁOWONumer ogłoszenia: 7360 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Darłowo

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 7362 – 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 2304 – 2016 data 05.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład

Lokalizacja