Przetargi, Zamówienia Publiczne Żary

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Żary

Żary: Świadczenie usług w zakresie transportu komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w MarszowieNumer ogłoszenia: 13742 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Żary: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Żary o statusie miejskim.Numer ogłoszenia: 352718 – 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Żary: Dostawa powietrznego semimobilnego separatora bębnowego do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w MarszowieNumer ogłoszenia: 295770 – 2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia

Lokalizacja

Żary: Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Łęknicy – przetarg IINumer ogłoszenia: 292668 – 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Iłowa: Dowożenie dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Iłowa od 01 stycznia do 30 czerwca 2016 rNumer ogłoszenia: 338724 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I:

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 338726 – 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 337806 – 2015 data 10.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, woj. opolskie, tel.

Lokalizacja

Lubsko: Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan wraz z wyposażeniem.Numer ogłoszenia: 16786 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer

Lokalizacja

Lubsko: Budowa mostu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. M. Reja, E. Plater, Zielenieckiej i M. Kopernika w LubskuNumer ogłoszenia: 15780 – 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy

Lokalizacja

Ruszów: Usługa weterynaryjna związana z realizacją projektu LIFE 11 NAT/PL/428Numer ogłoszenia: 26 – 2016; data zamieszczenia: 03.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ruszów

Lokalizacja

Ruszów: Dostawa paliwaNumer ogłoszenia: 189507 – 2015; data zamieszczenia: 26.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Ruszów , ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, woj.

Lokalizacja