Przetargi, Zamówienia Publiczne Zgierz

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Zgierz

Zgierz: ŚWIADCZENIE USŁUGI PŁOSZENIA DZIKIEGO PTACTWA (USŁUGA SOKOLNICZA – 13/ZP/16Numer ogłoszenia: 22014 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: 31 Wojskowy

Lokalizacja

Zgierz: Dostawa wodomierzy wraz z radiowym systemem zdalnego odczytu wodomierzyNumer ogłoszenia: 21922 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Lokalizacja

Zgierz: Usługa naprawy oraz bieżących konserwacji strzelnic garnizonowych w Tomaszowie Mazowieckim i Jeżewie numer sprawy 22/ZP/16Numer ogłoszenia: 20908 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Zgierz: usługi edukacyjne obejmujące zorganizowane kształcenia praktycznego u pracodawców dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91Numer ogłoszenia: 14798 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Zgierz: usługi edukacyjne obejmujące zorganizowane kształcenia praktycznego u pracodawców dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91Numer ogłoszenia: 14796 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Lokalizacja

Zgierz: Usługa polegająca na wykonaniu przeglądów okresowych i stałej konserwacji urządzeń dźwigowychNumer ogłoszenia: 14730 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Lokalizacja

Zgierz: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na dostawę oleju napędowego do zbiorników stacji paliw Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu.Numer ogłoszenia:

Lokalizacja

Zgierz: Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnychNumer ogłoszenia: 13916 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny z

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13918 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5639 – 2016 data 15.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zarząd Powiatu w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły,

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 13920 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10408 – 2016 data 14.01.2016 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Spółka Celowa Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne “AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o. o.,

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast: