Przetargi, Zamówienia Publiczne Zielonka

Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetargi, Zamówienia Publiczne Zielonka

Zielonka: Budowa budynku przedszkola przy ul. Staszica 16 w Zielonce.Numer ogłoszenia: 24298 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Lokalizacja

Zielonka: Budowa budynku przedszkola przy ul. Staszica 16 w ZielonceNumer ogłoszenia: 340524 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340526 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 333192 – 2015 data 07.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Administracja Domów Mieszkalnych -Towarzystwo Budownictwa Społecznego “ADM-TBS” Sp. z o.o.

Lokalizacja

Numer ogłoszenia: 340422 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 328934 – 2015 data 03.12.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, Al.

Lokalizacja

Zielonka: Usługi w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej miasta Zielonka – Linia komunikacyjna LZ-2Numer ogłoszenia: 340420 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lokalizacja

Zielonka: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami i STWIORB na budowę bieżni i skoczni w dal oraz modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2Numer ogłoszenia: 328194 – 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Lokalizacja

Zielonka: : Opracowanie 3 wariantów koncepcji architektonicznej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa przy ul. Staszica 56 w Zielonce wraz z inwentaryzacją budowlaną istniejących obiektówNumer ogłoszenia: 305862 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU

Lokalizacja

Zielonka: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dotyczącej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w ZielonceNumer ogłoszenia: 287654 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Lokalizacja

Zielonka: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów miejskich z terenu Miasta ZielonkaNumer ogłoszenia: 287538 – 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Lokalizacja

Zapytania z pobliskich miast:

Zielonki: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy ZielonkiNumer ogłoszenia: 316274 – 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: <!–zamówienia publicznego. –> SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zielonki , ul. Krakowskie

Lokalizacja