Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERegulamin

 1. Administratorem serwisu  e-wozki-widlowe.com jest Oferteo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, mieszczącą się przy ulicy Świeradowskiej 51-57/102A, o numerze NIP 899-269-34-75 i numerze REGON 021182878, KRS 0000347252.
 2. Przedmiotem regulaminu są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego e-wozki-widlowe.com, który przeznaczony jest dla Użytkowników szukających partnerów handlowych.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora serwisu.
 4. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.
 5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności oraz zmiany i uzupełnienia informacji podanych przez Użytkowników.

I. OPŁATY

 1. Usługi świadczone przez serwis e-wozki-widlowe.com są bezpłatne.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat za świadczone usługi.

II. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Poprzez użytkowanie Serwisu, w szczególności przesłanie ogłoszenia Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych wraz z udostępnionymi informacjami zawartymi w ogłoszeniu w celach marketingowych lub na cele świadczenia usług w ramach serwisu oraz umieszczenie ich w bazie danych Administratora oraz serwisie oferteo.pl. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu informacji handlowej.
 2. Użytkownik przesyłający ogłoszenie za pomocą serwisu e-wozki-widlowe.com wyraża zgodę na opublikowanie tego ogłoszenia w serwisie internetowym www.oferteo.pl i jednocześnie akceptuje regulamin serwisu Oferteo, znajdujący się pod adresem: www.oferteo.pl/regulamin.html.
 3. Administrator, przetwarza dane osobowe osób fizycznych, celem świadczenia usług i jest administratorem tych danych. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.
  Każdy kto podał swoje dane osobowe w e-wozki-widlowe.com ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, po uprzednim jednoznacznym potwierdzeniu swojej tożsamości.
 4. Serwis e-wozki-widlowe.com wymaga od Klientów składających ogłoszenie podania jedynie niezbędnych danych. Jednocześnie pozostawia Użytkownikom pewną swobodę i w zależności od ich oceny umożliwia podanie większego zakresu danych. Dane Klientów składających ogłoszenie udostępniane są wyłącznie zarejestrowanym firmom.
 5. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies. Więcej na ten temat określono w Polityce cookies.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator serwisu nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych lub siły wyższej.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów.
 5. Administrator nie gwarantuje, że dojdzie do kontaktu handlowego między użytkownikami serwisu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez serwis.
 7. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikami serwisu, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z użytkowaniem serwisu. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Użytkowników.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Serwisie e-wozki-widlowe.com.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane.
 4. Zabrania się rozpowszechniania lub przekazywania osobom trzecim pozyskanych z Serwisu informacji.
 5. Zabrania się umieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym.
 6. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika, ogłoszenia lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa lub prawa stron trzecich.
 3. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
 4. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie regulamin.
 5. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony Administratora.

Otrzymaj Oferty Teraz »