Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIERemont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w…

Kraków: Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części.
Numer ogłoszenia: 21972 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 291816 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 616 6222, faks 12 616 6229.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont 8 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków, w podziale na 8 części..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych w ilości 8 sztuk (roboty malarskie, roboty posadzkarskie, wymiana okien i drzwi, roboty elektryczne, roboty sanitarne), w podziale na 8 części. 2.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1: os. Ogrodowe 7/10 wg Załącznika nr 10 do SIWZ, Część 2: os. Ogrodowe 1/33 wg Załącznika nr 11 do SIWZ, Część 3: os. Teatralne 11/6 wg Załącznika nr 12 do SIWZ, Część 4: os. Teatralne 31/31 wg Załącznika nr 13 do SIWZ, Część 5: os. Kolorowe 26/23 wg Załącznika nr 14 do SIWZ, Część 6: os. Kolorowe 15/8 wg Załącznika nr 15 do SIWZ, Część 7: ul. Dymarek 6/2 wg Załącznika nr 16 do SIWZ, Część 8: ul. Dymarek 12/4 wg Załącznika nr 17 do SIWZ, UWAGA! Ilość pustostanów może ulec zmniejszeniu w związku z możliwością decyzji właściciela (Gminy Miejskiej Kraków) przenoszącej warunek remontu lokalu na przyszłego najemcę…

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.41-1, 45.45.41.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.12.00-0, 45.33.30.00-0, 45.33.31.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: os. Zgody 12/12

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma U.R.H. Intermar, os. Albertyńskie 27/13, 31-854 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15639,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15142,99

 • Oferta z najniższą ceną: 15142,99 / Oferta z najwyższą ceną: 16235,67

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: os. Centrum B 1/34

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo – Usługowa Generalbud 2 Jakub Pudlik, ul. Rzeźnicza 14b, 32-410 Dobczyce, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16685,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18335,30

 • Oferta z najniższą ceną: 18335,30 / Oferta z najwyższą ceną: 18335,30

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: os. Na Skarpie 60/71

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.B.H. Ideal Bud, ul. Wielicka 25, 30-552 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3507,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3625,06

 • Oferta z najniższą ceną: 3625,06 / Oferta z najwyższą ceną: 5423,76

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: os. Spółdzielcze 1/1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.B. Brades Bud Antoni Orda, Lipna Wola 3B, 32-090 Słomniki, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28599,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31668,38

 • Oferta z najniższą ceną: 31668,38 / Oferta z najwyższą ceną: 32765,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: os. Szkolne 9/35

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo – Budowlany Jarosław Witek, Cianowice, ul. Krakowska 49, 32-043 Skała, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12677,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 13486,66

 • Oferta z najniższą ceną: 13486,66 / Oferta z najwyższą ceną: 22978,19

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: os. Górali 5/81

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo – Budowlany Konstanty Krzysztof, Gołkowice Górne 142, 33-380 Gołkowice Górne, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14589,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11894,86

 • Oferta z najniższą ceną: 11894,86 / Oferta z najwyższą ceną: 16154,64

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: Wandy 27/9a

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Santech Adam Perek, os. Na Wzgórzach 18/12, 31-723 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10249,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 90385,02

 • Oferta z najniższą ceną: 90385,02 / Oferta z najwyższą ceną: 15475,86

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: os. Na Skarpie 28/19

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowlany MalBud Adam Konstanty, Gokowice Górne 142, 33-380 Gołkowice Górne, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27797,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 21999,06

 • Oferta z najniższą ceną: 21999,06 / Oferta z najwyższą ceną: 23079,29

 • Waluta: PLN .

Część NR: 9   

Nazwa: Górali 3/43

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Ogólnobudowlany MalBud Adam Konstanty, Gołkowice Górne 142, 33-380 Gołkowice Górne, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26713,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17988,83

 • Oferta z najniższą ceną: 17988,83 / Oferta z najwyższą ceną: 22855,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 10   

Nazwa: os. Handlowe 1/29

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Max Bud Wiktor Michoń, ul. Grzegórzecka 45/32, 31-532 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23638,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25004,54

 • Oferta z najniższą ceną: 25004,54 / Oferta z najwyższą ceną: 25004,54

 • Waluta: PLN .

Część NR: 11   

Nazwa: os. Centrum C 11/26

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo – Budowlany Janusz Przysiężniak, ul. Łokietka 228, 31-334 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31360,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 27422,22

 • Oferta z najniższą ceną: 29703,30 / Oferta z najwyższą ceną: 33779,85

 • Waluta: PLN .

Część NR: 12   

Nazwa: os. Willowe 14/1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma U.R.H. Intermar, os. Albertyńskie 27/13, 31-854 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37592,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31463,25

 • Oferta z najniższą ceną: 31463,25 / Oferta z najwyższą ceną: 38326,18

 • Waluta: PLN .